دستمال ماشینا رو نریزید تو شالا
واقعا ۱۴۰ تومن میدید اینو به عنوان شال می‌خرید!