پژوهشگران به تازگی متوجه شدند که بعضی از فیل‌های ماده برای اینکه زایمان راحت‌تری داشته باشند، یک گیاه خاص رو چند روز قبل از زایمان می‌خورند، جالبه که زنان کنیایی هم همین گیاه رو برای کاهش درد زایمان دم می‌کنند و به عنوان چایی میخورند!

به نظر میرسه فیل‌ها خیلی باهوش‌تر از اون چیزی هستند که ما و پزشکان ما فکر می‌کنیم.