تیم خلیج فارس (پارسیمن)

ستاره ثریا در دست مردانی از فارس

۳ مطلب با موضوع «تناسم اندام» ثبت شده است

آب را شبها نشسته بنوشید.

 


👈وقتی ایستاده آب مینوشید آب به سرعت ازروده پایین میرودوموادمغذی جذب نمیشوند

👈وباعث بروزآرتروز،قولنج،تورم و سوزش معده واختلالات کلیوی میشود

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
پارسیمن

سلسله احادیث پزشکی👌

 

 

💫 امام صادق (ع) می فرمایند:

✍️ سنجد،

🌸 گوشتش گوشت می رویانَد.

🌸 استخوانش، استخوان را رشد می دهد.

🌸 پوستش، پوست را می پرورد.

🌸 کلیه ها را گرم می کند.

🌸 معده را پاک می سازد.

🌸 مایه ایمنی از بواسیر و قطع شدن ادرار است.

🌸 ساق پا را قوی می کند.

🌸 رگ جذام را به کلی قطع می نماید.

📚 منبع: دانشنامه احادیث پزشکی، ج ۲، ص ۴۱۴

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
پارسیمن

✔پودر سنجد: قرص کلسیم طبیعی

 


هسته اش استخوان را و پوستش پوست را تقویت میکند
کلیه هارا گرم و معده را پاک مى کند

از بواسیر و تسلسل ادرار جلوگیرى کرده و ساق پا را تقویت میکند

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
پارسیمن