واکنش کوروش کبیر به کسی که توی بیوی پیجش زده:«آریایی اصیلم پیرو کوروش کبیر» و پست آخرش عکس خرس ولنتاینیه که عشقش بهش داده...!
#ولنتاین