اسب های مسابقه رو دیدین ؟ به گردن کج و منحنی اونها توجه کردین ؟ برای اینکه اسبها رو مطیع و مجبور به حرف شنوی کنن یک تسمه به اسم rollkur رو به مدت طولانی طبق عکس بهشون میبندن تا ستون فقراتشون کج بشه! این کار باعث آرتروز و مشکلات زیادی میشه