نوشته موز سومالی 35000 تومان

سومالی مگه موز هم داره

 

 

 

 

 

 

 

لامصب چند سال به ما میگن اینا نون ندارن بخورن، بعد وضع همونام از ما بهتره:((