✍️شیر کاکائو تمام کلسیم و فواید شیر را از بین می‌برد و باعث کاهش یادگیری، افزایش پرخاشگری، افزایش خرابی دندان به علت قند بالا و بروز چاقی می‌شود.