🧐میدونستید حکم ممنوعیت استفاده از دستگاه ویدئو رو وزیر ارشاد وقت (سید محمد خاتمی) صادر کرده و یکی از اصلی‌ترین حامیانش در اعمال و اجرای این نظر، معاون وقت وزارت ارشاد یعنی مصطفی تاج‌زاده بوده است؟!

🔺نادان هرگز بر صراط عدالت نیست، یا افراط میکند و یا تفریط