🍏 #شیر_شتر

شیر شتر 🐪 دربرابر شیرگاو 🐄 🔻

🔺10 برابر آهن
▫️5 برابر پتاسیم
▫️4 برابر ســـــدیم
🔻3 برابر کلسیم بیشتر دارد

و ضدسرطان، آلزایمر، دیابت، زخم معده است👌🏼