🔺آیا #زعفران واقعا باعث سقط جنین می شود؟

👈🏼زعفران باعث افزایش هورمون پروستاگلاندین در رحم شده و درنتیجه احتمال #سقط جنین در سه ماهه اول بارداری را بسیار افزایش می دهد. 👌🏼

👈🏼البته منظور از تاثیر زعفران بر سقط جنین، تنها مصرف غلیظ زعفران مد نظر است و مصرف غذایی که مقدار کمی زعفران در پخت آن استفاده شده است هیچ اشکالی ندارد.

👈🏼همچنین مصرف کم و متعادل زعفران پس از سه ماه اول بارداری مفید بوده و مادر را برای یک زایمان راحت و آسان آماده می کند.😊