امیدوارم پلیس این جوانان معصوم رو دستگیر نکند تا سلبریتی‌ها برای آزادیشان مجبور نباشند هشتگ ترند کنند!