🔴 محمد فیلی: وقتی «شمر» مختارنامه شدم نمی‌دانستم به خانواده‌ام چه بگویم/ هنوز هم در خیابان‌ها مورد شماتت قرار می‌گیرم

محمد فیلی بازیگر نقش «شمر» در سریال «مختارنامه» گفت: وقتی «شمر» مختارنامه شدم دیگر نمی‌دانستم به خانواده‌ام چه بگویم، اگر می‌گفتم قرار است بازیگر «شمر» شوم مانع من می شدند.

یک روز دو موتور سیکلت سوار کنار یک تاکسی من را تهدید کردند و یک روز هم در خیابان یک خانم سالخورده با کیفش به سرم زد!