⭕️ اگر از کارخانه ماشین بخری و بخوای تو بازار بفروشی چقدر سود میکنی؟!

⚠️ یکی از دلایل وجود مافیا در بازار خودروی ایران همین تفاوت زیاد قیمت خودرو در کارخانه و بازار است.
#مافیای_خودرو