🔺تنش درست و دلش شاد باد و خاطر خوش🔺
🔺که دست دادش و یاری ناتوانی داد🔺

☝به نام خدای دلشکستگان☝

🔺 تیم خلیج فارس چند وقت یه بار برای دو تا خانواده فقیر که تحقیق شده و مطمئنا نیاز به کمک مالی دارن تلاش میکنه.

🔺 هر دو خانواده بدسرپرست هستن و مرد خانواده عملا همسر و فرزندان کوچیک رو رها کرده و خانواده با کمک مردمی سر پا مونده. 

🛑 اگه کمکی بهشون نرسه فرزندان دچار سوتغذیه میشن و خانوم ها خوب میدونن که دختر کوچیک اگه دچار ضعف بشه بعدها توی ازدواج و تولد فرزند به مشکل اساسی میخوره. 🛑

🔺 هر کس نذری داره یا کمکی میتونه بکنه به شماره کارت مدیریت واریز کنه تا برای این خانواده ها موارد لازم خریداری بشه یا به صورت نقدی بهشون داده بشه.

۶۲۷۳۸۱۱۱۰۵۶۶۲۵۶۰
علی خان آبادی

تیم فرهنگی هنری خلیج فارس