🚨 #امر_به_معروف و #نهی_از_منکر را از این #بانوی_ژاپنی یاد بگیریم..!!! 🚫 بعضی ها #میترسند نهی از منکر کنند!!! 👈فاطمه هوشینو (آتسوکو) نقطه عطف زندگی اش از 11 سپتامبر اتفاق افتاد