💠 یه بحث جذاب و جالب☺️☺️

🍃 #نظام خانوادگی و #مزاجها : 
درخانواده

💟1. ازدواج یک زن #سرد مزاج و یک شوهر #سرد مزاج :
 یک خانواده آرام و ملایم و بدون ریسک را تشکیل میدهند که همه رفتارهای اینها با فامیل حساب شده و دقیق است . حساب #حساب . اگر آنها برای ما یک گل رز بیاورند ما هم باید یک گل رز ببریم .
 
💟2 . یک شوهر #گرم مزاج و یک زن #سرد مزاج : 
زن از بیرون به شوهرش نگاه میکند و به آن می بالد و پیش فامیل تعریف میکند که فلان کار را انجام داده و ... در حالیکه خودش نشسته و فکر میکند نکند اینکار انجام نشود چون سرده و ترسو شده است . وقتی دست در دست شوهرش میدهد از گرمای مرد انرژی میگیرد و به آرامش میرسد . زن سرد #تبعیت گری محض دارد ولی تلافی جسارت و ناحسابگری مرد دموی را در می آورد!!

💟3. زن و شوهر هر دو #صفراوی :

 تا وقتیکه در حالت آرام هستند که مشکلی نیست ولی اگر هردو به اوج گرمی برسند هرچی کاسه و کوزه هست میرود هوا!!!
 ولی چند دقیقه فقط ،تحمل قهر همدیگر را ندارند . چون صفرا سریع فروکش میکند . پس هرکس سردی بیشتری داشته باشد پیش قدم برای آشتی میشود .


💟 حالت چهارم:
عاشقان تاریخ همه #دموی مزاج بودند هم زن و هم مرد . هر چه شدت دم بیشتر ،حرکات عاشقانه ،جسورانه و خلاف عرف بیشتر . 

🍃هرچقدر #دم بیشتر باشد توان عرف شکنی یا هنجارشکنی بیشتر است. 

🍃هرچقدر #سردتر قانون گراتر و مبادی #آداب تر!!

در جوامع اروپایی که بسیار سرد هستند بسیار قانون مدارند .مبادی آداب هستند . ظاهر مرتب و شیک پوشند .