شخصی به دارالحکومه رفت و گفت؛
از کسی پولی طلب دارم.
او پس نمی دهد .
گفتند؛
آیا شاهدی هم داری؟
گفت؛خدا ...!
گفتند ؛ کسی را معرفی کن 
که قاضی او را بشناسد...
/عبید زاکانی

یه چند تا از اون قاضی ها آوردمون براتون