‍ 

#بی_خوابی #مزاج_شناسی

✍ ابن علیان

بی خوابی از خشکی مزاج ،خصوصا خشکی مغز است.

اگر در تابستان شدت آن بیشتر می شود می تواند خشکی ناشی از غلبه صفرا باشد و اگر در پاییز شدت یابد از غلبه سودا است. 

دستورات عمومی برای هر دو‌نوع:


۱. خوردن سرکه انگبین و کاهو قبل از خواب

۲. استفاده از دم نوش های زیر قبل از خواب : بادرنجبویه،بابونه ،بهار‌ نارنج ، افتیمون، سنبل الطّیب ( ترکیب اینها نیز یک خواب آور عالی است)

🔹 اگر از صفرا باشد توصیه اول بهتر جواب می دهد و اگر از سودا باشد دومین توصیه.

دیگر توصیه های عمومی برای هر نوع بیخوابی:👇👇

🔹 قی عمدی
🔹 در وعده شام حتما کاهو میل نمائید
🔹 برگ چغندر نیز برای این منظور بسیار مفید است
🔹 مالیدن روغن بنفشه پایه زیتون به ملاج سر
🔹 نوشیدن یک لیوان شیر محلی  همراه با مصلح (عسل و خرما) ۱۵ دقیقه قبل از خواب 
🔹 پاشیدن یا اسپری کردن گلاب بر روی بالش و‌ صورت