🔸در نقل اهل سنت نیز پیامبر گرامی اسلام (ص) فرمود: «مَا سَاءَ عملُ قَوْمٍ قَطُّ إِلَّا زَخْرَفُوا مَسَاجِدَهُمْ»؛ چون عمل گروهى بد شود مساجد خویش را زینت کنند.
📚 ابن کثیر، تفسیر القرآن العظیم، ج 6، ص 57، دار الکتب العلمیة، منشورات محمدعلى بیضون‏، بیروت، 1419 ق.

🔸استفتا رهبر معظم انقلاب در مورد مکان نمازگزار:
نماز خواندن بر سجاده‌یی که شکلهایی روی آن رسم شده و یا بر مهری که دارای نقش است فی نفسه اشکال ندارد، ولی اگر به گونه‌یی باشد که بهانه به دست کسانی دهد که تهمت به شیعه می‌زنند، تولید آن و نماز خواندن بر آن جایز نیست، و همچنین اگر موجب تفرق حواس و از بین رفتن حضور قلب در نماز شود کراهت دارد.
📚 https://farsi.khamenei.ir/news-content?id=27054

#زیبایی_شناسی