فلج شدن کودکان هندی توسط بنیاد خیریه «بیل گیتس؟!»

🔹رابرت کندی جونیور از آخرین بازماندگان خانواده «کندی» است و کمپین را علیه جنایات جمعیتی  بنیاد خیریه «بیل‌گیتس» و نقش آن در کشتار مردم در هند و آفریقا شروع کرده است
🔹 او اسنادی مبنی بر فلج شدن ۳۵۰ هزار کودک هندی توسط این بنیاد منتشر کرده است.
🔹به گفته رابرت کندی، بنیاد گیتس در طرح واکسیناسیون خود در هند بین سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۷، ۴۹۶ هزار کودک را در هند را واکسینه کرده است، به خاطر واکسن‌های فلج اطفال، سه چهارم این کودکان به فلج اطفال دچار شده‌اند! 
🔺به عبارت دیگر فلج اطفال در هند تقریبا ریشه‌کن شده بود اما واکسن‌های اخیر این بیماری را دوباره شایع کرد!