❗️خطرات نگه داشتن ادرار👇🏻

🔸مثانه فقط حجم معینی از ادرار را در خود نگه می دارد و زمانی که بیش از حد پر ‌شود، به مغز علامت نیاز به دفع ادرار را ارسال می ‌کند. در صورت عدم دفع به موقع ادرار، شرایط #رشد_باکتری ‌ها فراهم می ‌شود و در نتیجه باعث موارد زیر می شود:

➖ #تب
➖ #سنگ_کلیه
➖ #کیست_کلیه
➖ #عفونت_معده
➖ #پریشانی_ذهن
➖ #عفونت_ادراری
➖ #درد هنگام دفع
➖ #بی_اختیاری_ادرار
➖  #بزرگ_شدن_مثانه
➖ مشکل #سیستیت و #پیلونفریت
➖ درد در قسمت تحتانی شکم