🔸یک شهرستانی، برای سخنرانی دعوت شده بودم.

سخنرانی در ساختمان فرمانداری بود.

شخصیتهای علمی و فرهنگی شهر بودند، همچنین برخی عواملِ فرمانداری بویژه
خود فرماندار ... قبل از جلسه، مسئول فرهنگی آمد به من گفت:

«حاج آقا، 20 دقیقه⏰ #فرماندار صحبت میکنن، بعد شما #یک ساعت زمان دارید». گفتم ایرادی نداره و داخل جلسه شدم. 

جایگاه صحبت، مثل منبر و اینا نبود، مثل جایگاه صندلی های مجلس شورای اسلامی که 5 – 6 تا کنار هم هستند، بود. 

🔸فرماندار و سه نفر از مسئول دیگه هم آنجا نشسته بودند، بنده هم رفتم کنار فرماندار محترم نشستم.

جلسه با قرائت کلام خدا آغاز شد. سپس فرماندار به بنده تعارفی زد و شروع کرد به صحبت. 
جاتون خالی، فکر میکنم یکساعت حرف زد!🧐 دیگه 50 دقیقه رو مطمئنم بعد هم رو به من، عذرخواهی کرد و گفت: حاج آقا در خدمت شما
هستیم.😐

 من میکروفن🎤 رو روشن کردم و گفتم: «ضمن تشکر، استفاده کردیم از فرمایشات فرماندار محترم، اما بنده چون دقت بر #زمان برام خیلی مهمه، لذا فقط 20 دقیقه صحبت می کنم».

فرماندار با حالت لبخندی گفت: «نه؛ ایرادی نداره، شما بیشتر حرف بزنید، بفرمایید». 

🍃در پاسخ با روی #خوشی😊گفتم: «شما لطف دارید، اما چون وقت دیگران هم مطرحه، بنده سر ساعت، صحبت رو تموم میکنم، گرچه اصراری هم ندارم که حتما حرف بزنم، اگر شما 20 دقیقه دیگه ادامه می دادید مطمئنا بنده دیگه به خودم اجازه ی صحبت نمی دادم» 

... جالب بود! این حرفا رو کسی داشت می زد که اصلا جلسه برای شنیدن صحبتهای او تشکیل شده بود.

🔺 فکر میکنم رنگش کمی قرمز شده بود، خلاصه شروع کردم به صحبت و راس ساعت هم تموم کردم.

🛑 بعد از جلسه، چند نفر از فعالان فرهنگی شهر آمدند و ضمن گلایه از اتفاقی که پیش آمد و عذرخواهی از من، گفتند:

«حاجی دمت گرم! #غیرمستقیم خوب بهش فهموندی» ... البته من برای دل خنکی خودم این حرفارو نزده بودم، 

🔺🔺همه مون باید #رعایت کنیم چون #مسئولیم، ولی مسئولینِ بزرگتر، باید بیشتر رعایت کنند.👌

#امر_معروف
#خاطره
#غیرمستقیم