‏عکس یادگاری با حاج قاسم داشتن ملاک نیست 
ملاک اینه عکس حاج قاسم عمل نکنی 

*فطرس*