🔹وقتی فقط ۱۰سال طول کشید که ایران میزان باروری خود را از ۶فرزند به به ازای هر زن به ۳فرزند کاهش دهد
🔹با این روند در ۳۰ سال آینده یکی از  کشورهای پیر دنیا خواهیم بود و این مساله در همه حوزه‌های علمی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی کشور خطرناک است

🕎جنایت بزرگ وزارت بهداشت، سازمان بهداشت جهانی