#شگفتی_آفرینش

🔶 گونه ای خاص از گربه های وحشی به نام « مارگای » برای شکار قربانیانش پا را از استتار فیزیکی بدن فراتر گذاشته و با شیوه ای جدید به شکار آنها می پردازد.

🔷 «تامارین های رنگی» میمون های کوچکی به اندازه سنجاب هستند که معمولا قربانی این فریبکاری گربه های وحشی می شوند. در واقع «مارگای» ها صدای این میمون های کوچک را تقلید می کنند تا توجه آنها را به سوی خود جلب کرده و ناگهان قربانیان خود را شکار می کنند.