✴️#بدبویی_عرق_بدن

🍏•☜ علت اصلی بدبویی بدن بیشتر ناشی از افزایش مواد زا‌ئد در بدن است که وقتی فضولات بدن دفع نشود معمولا موجب بدبویی عرق بدن می گردد.

🍏•☜ که برای جلوگیری از آن باید تغذیه را اصلاح نمود و از مصرف مواد کارخانه‌ای مثل فست فودها، چربی و سرخکردنیها و تنقلات از قبیل چیپس خود داری نمود.

🍏•☜ انجام حجامت و فصد بسیار مفید می باشد؛
مصرف عرق کاسنی و شاهتره و خوردن خوراکیهای خوشبو مثل گلاب و دارچین و هل و زعفران