🔻‏دانشگاه کالیفرنیا حداقل 175000 دلار به گوگل پول داده تا عکسها و صحنه های مربوط به اسپری زدن بر روی معترضین  در سال 2011 
 در این دانشگاه رو از جست و جوگرش حذف  یا مخفی کنه تا اونا منتشر نشن.