یهودیا ۳۰۰۰ سال قبل در فلسطین بودن، پس این سرزمین متعلق به رژیم صهیونیستیه

➕پاسخ: چه کسانی ۳۰۰۰ سال پیش در آمریکا زندگی میکردند؟