پدر بچه ای که توی ویدیو میبینید از کِلِی شکست خورده ؛برای اینکه بچه احساس حقارت نکنه اونو تو رینگ میاره بقیشو خودتون ببینید...