#کلسیم

🌿امروزه، تبلیغات باعث شده که
فکر کنیم تنها 👈 لبنیات👇👇
منبع 🔺کلسیم 🔺 می باشد.....

● در صورتی که منابع خوب دیگری مانند:

🔹پودر سنجد
(استفاده به صورت سویق سنجد تاثیر بیشتری دارد.)
🔹انجیر
🔹بادام درختی
🔹تخم شربتی
و ....
درصد کلسیم بسیار بیشتری نسبت به لبنیات دارند .ومصرف لبنیات فقط با مصلح آن ✅مثال شیر  فقط با #عسل و#خرما جواب میده 👌

💢 یادمان باشد که پوکی استخوان از سنین پایین شکل می گیرد و در سنین بالاتر خودش را نشان می دهد.✅