ارزش پول ایران
♦دینار کویت به ۵۸ هزار تومان رسید

دستمزد هر کارگر در کویت روزی ۶۰ دینار کویتی ؛ اگر اونجا کارگری کنید میشه روزی ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و ماهی بالای ۱۰۰ میلیون تومان !

زنده باد امید 
درود بر تدبیر