🔴 ملت عزیز فکر می کنید این غذای کیه؟

ماهی : به شدت سرد و تر
ماست : سرد و تر
برنج : سرد و خشک
ترشی کلم : سرد و خشک
روغن مایع : سرد و خشک

❌ این غذای زن زائو در یکی از بیمارستان های تهران هست

‼️ این غذا رو هر کس بخوره یا ام اس میگیره یا پی سی... افت فشار خون... فیبرم و نازایی و.... مشکلات گوارشی و....