#شگفتی_های_آفرینش 🐧🦃

⚀ شاه کرکس پرنده‌ای که بیشتر شبیه آدم فضایی هست تا موجود زمینی 👾🤖🛸

⚁ این صورت عجیب و رنگارنگی که در تصویر می‌بینید، تصویر یک عدد شاه کرکس لاشخور است. این پرندگان بزرگ زمانی‌که حین پرواز در آسمان سرگرم جستجوی لاشه یا جسد حیوانات مرده هستند، روی جریان‌های هوا سوار می‌شوند تا بتوانند انرژی خود را ذخیره کنند. 🔋

⚂ شاه کرکس برای سیاره ما بسیار مفید است؛  به این دلیل که لاشه حیوانات را می‌خورد و در نتیجه از پراکنده شدن بیماری‌های ناشی از اجساد مرده‌ها و لاشه‌ها پیشگیری می‌کند.