🔺️جمله فنی رهبر:

🔶️برخی می‌گویند رژیم صهیونیستی واقعیتی در منطقه است! الان کرونا یک واقعیت است و همه انسان‌های با شعور مبارزه با آن را واجب می دانند"