🔺ترجمه بخشی از بنر تبلیغاتی عربستان :

👈 کدام صحابی پیامبر در کعبه به دنیا آمد؟

🔺در هیچ کدام از گزینه ها اسم امام علی نیومده.


🔺‏پس از ۱۴۰۰ سال هنوز هم از او می ترسند و هنوز هم دینارهای معاویه صفتان خرج تحریف فضایل امیرالمومنین علی علیه السلام می شود.