علامت اینکه یک نفر در دنیا دارد به هدف خلقت نزدیکتر می‌شود چیست؟


پاسخ:

علامت این که انسان دارد به هدف خلقت نزدیک تر می شود، این است که «سطح ثروت های قبلی­ اش زیاد شود». یعنی آن صفت ها و کمالات را بیشتر دریافت بکند و اسم های خدا را بیشتر در خودش بریزد. بنابراین، وقتی می‌خواهیم بفهمیم که یک نفر چقدر ثروت دارد، می‌سنجیم که از اسمهای خدا و به خصوص اسم های کلیدی مثل رحمان و رحیم، چقدر دارد.

معلوم است وقتی که یک نفر به حق تعالی نزدیک می‌شود و ثروت دلی­اش زیادتر می‌شود و این اسمها در او بیشتر می‌شود، نسبت به همسرش رحمان­تر، رحیم­تر و عاشق­‌تر می‌شود و بعد از گذشت30 سال زندگی عشقش نسبت به همسرش تغییری نمی‌کند. پس یکی از چیزهایی که جزء ثروت انسان است، دو اسم رحمان و رحیم است. البته همه اسم های خدا ثروت هستند. ولی اگر مشخصاً اسم های رحمان و رحیم در ما اضافه شود و ما بتوانیم از جایگاه خدا به دیگران نگاه کنیم، در این صورت رقابت، حسادت، مسابقه، دلشوره و امیالی که جنبه حیوانی دارند، در وجود انسان کم رنگ می‌شوند. هر چه رحمانیت و رحیمیت زیادتر می‌شود، آرامش آدم هم بیشتر می‌شود.

بعضی از پیرمرد و پیرزنها آنقدر فقیر هستند که هنوز ماجرای تلخ شب عروسی­ شان را به یاد دارند و تا حرفی پیش می‌آید، دوباره همان را وسط می‌کشانند. این نشان می‌دهد که هیچ چیزی از ثروت های معنوی و قلبی  ندارند که هنوز هم دل چرکینی و کینه را از گذشته به حال می‌آورند و حال را هم خراب می‌کنند. وقتی حال خراب شد، آینده هم خراب می‌شود.

یک آدم قوی از شکست هایی که در گذشته داشته، به جای اینکه غصه بخورد، خوشحال می‌شود. چون می بیند الان قوی تر شده و هر چه از دنیایش کم شود، به ابدیتش اضافه می‌شود. می‌گوید من کجاها را طی کرده ام تا به اینجا آمده ام.

استاد شجاعی