🔹طبق نظرسنجی‌ها ۵۱% از متأهل‌های تایلندی اعلام کرده‌اند غیر از دوست یا همسرشان هم‌زمان با شخص دیگری نیز در رابطه بوده‌اند که از این نظر در رتبه یک دنیا هستند!

🔹 دانمارک و ایتالیا در رتبه دوم و سوم و انگلیس در رتبه نهم این لیست قرار دارند!