بشر به کجا میرسه که طرف فحش خوار و مادر میده باز طرفدارش ان، ازشون میخواد براش دلالی جنسی کنن باز طرفدارش ان، ازشون میخواد خودشونو برای تجاوز در اختیارش بذارن باز طرفدارش ان...

ایرانی و خارجی نداره 
احمقها همه جا هستند‌...
والا اون حق داره بیشتر فحش بده و این حق داره دفعه بعد ادرار کنه رو سر اینها تا بیشتر ذوق کنن