🎥| سیلویا رومانو یک امدادگر ایتالیایی است که 18 ماه قبل در یک روستای کنیا ربوده شد. پس از مذاکرات با آدم ربایان ، سیلویا به کشورش بازگشت، اما کسانی که برای استقبالش آمده بودند از پوشش او متعجب شدند او به آنها اطمینان داد که آزادانه و بدون فشار کسی به #اسلام گرویده و حجاب را دوست دارد. 💬 استیون هاونکوب