ایشالا همتون برید به دَرَک..! 😳 دَرَک، نام روستایی شگرف در 170 کیلومتری بندر چابهار در شهرستان کنارک، تلاقی رویایی کویر و دریاست 😍 یه عمر فکر میکردیم برو به درک فحشه 😂