🚨کمترین میزان موالید، طی ۵۰ سال گذشته، در سال ۹۸ رقم خورد.

📌 براساس تحقیقات شورای عالی انقلاب فرهنگی، از سال ۱۳۸۰ تا سال ۱۳۹۴ در کشور افزایش موالید در حال رخ دادن بوده است اما پس از سال ۱۳۹۴ به علت خالی شدن توان درونی جمعیت تعداد تولدها با شیب تقریباً تندی شروع به کاهش کرده و در سال ۱۳۹۷ میزان موالید کشور نسبت به سال قبل با کاهش بیش از ۸ درصدی مواجه شده، که در دو دهه اخیر بی‌سابقه بوده است.  ضمن آنکه در ۶ ماهه اول سال ۹۸ نسبت به ۶ ماهه اول سال ۱۳۹۷ این تعداد با ۱۳ درصد کاهش مواجه بوده که کاهش بیش از ۹۲ هزار تولدی را به همراه داشته است.

📌در این گزارش تخمین زده شده بود که در پایان سال ۹۸، میزان تولد کشور به رقم یک میلیون و ۲۰۵ هزار و ۹۵۴ تولد برسد که کاهش بی‌سابقه‌ای نسبت به سال‌های گذشته دارد.

📌 در ادامه این گزارش آمده است،  تعداد تولدهای سال ۱۳۹۷ در مقایسه با سال ۱۳۹۴ نشان دهنده کاهش۲۰۳ هزار و ۷۱۰ نفری است. همچنین، میزان موالید از حدود ۲۰ در هر هزار نفر جمعیت در سال ۱۳۹۴ با کاهشی محسوس به ۱۶.۷ در هر هزار نفر جمعیت در سال ۱۳۹۷ رسیده و تخمین زده می‌شود که در سال ۱۳۹۸ نرخ زاد و ولد با ۱۴.۵ تولد به ازای هر هزار نفر جمعیت به کمترین حد خود در طی ۵۰ سال گذشته رسیده باشد.

📌نرخ رشد جمعیت ایران از ۱.۲۹ درصد در سال ۱۳۹۰ به ۱.۲۴ درصد در سال ۱۳۹۵ رسیده و برآوردها نشان می‌دهد که نرخ رشد جمعیت در حال حاضر به حدود ۱ درصد رسیده باشد ضمن آنکه پیش‌بینی می‌شود در سالهای آینده با کاهش بیشتر نرخ رشد جمعیت مواجه باشیم.

👈 متاسفانه خبرها حاکی از آن است که میزان موالید در سال ۹۸ (یک میلیون و ۱۹۶ هزار و ۱۳۴ نوزاد)، از پیش بینی های انجام شده هم کمتر بوده و نرخ رشد جمعیت به کمتر از ۱ درصد کاهش پیدا کرده است.

#بحران_جمعیت 
#سالخوردگی_جمعیت 
#فرزندآوری 
#جمعیت_مولفه_قدرت