📌داروی عمومی و بین المللی برای تمام مشکلات جنسی آقایان👇

🔻اعم از عدم توانایی جنسی
🔻مشکلات نعوظ
🔻کمبود اسپرم 
🔻زود انزالی
و...
👈استفاده از نخود ب هر طریق است
مثل نخودآب ،،،نخودچی،،،لپه و نخود سیاه

📌نکته؛ توجه کنید که نخودآب را با آبی که میخیسانید بپزید و آب نخود حتما میل شود