زنبور عسل باشیم. کم مصرف میکنه ولی با کیفیت. زیادم کار میکنه اونم بهترین کارها.


🔸عمر #زنبورعسل سه الی چهارهفته است که دراین مدت به اندازه یک قاشق چای خوری #عسل تولید میکند ومسافتی که برای جمع آوری عسل طی میکند برابرباسه بار دور زدن کره زمین است.