🔴 این یک کودک معصوم هست که بعد از واکسن زدن یک غده زیر بغلش در آمده... الان خودش سر باز کرده داره ازش عفونت خارج میشه 😕