کسی نمیخواد یه فکری برای عوارض این واکسن ها بکنه؟


شد این به اصطلاح دانشمندان یه چیز بدون عوارض بسازن که ۱۰ سال یه بار عوضش نکنن