‍ 🌴خرما میوه است و،تنها میوه ای که آن را میشود با اب و شیر ب راحتی میل کرد
👈خرما ،فیبر طبیعی دارد
👈و سرشار از آهن است