#اجرای_قانون 

#رزمان_زکریا، معاون وزیر بهداشت مالزی به‌دلیل حضور در یک تجمع و صرف ناهار، به جرم زیر پا گذاشتن دستورالعمل‌های کرونایی به یک ماه زندان و ‌پرداخت جریمه هزار رینگیتی، محکوم شد.

#کرونا

⁦🗺️⁩ آرمانشهر