✅ معجزه تار عنکبوت 💯 🔺سخت ترین ماده دنیا (( کِولار )) است که در جلیقه ضد گلوله از آن استفاده میشود. 🔺کولار از تار عنکبوت الهام گرفته شده است ولی باز هم بسیار ضعیف تر از تارهای تنیده شده توسط این موجود کوچک است. ✅ در این کلیپ جزئیات ساختاری و مشخصات تار عنکبوت رو ببینید.