امام علی (ع): زن را به کار بیش از توانش مگمارید.همانا زن ریحانه است.

اروپا ۵۰۰ سال پیش؛
مردان برای تنبیه و شکنجه زنان پرحرف خود از ماسک های فلزی استفاده می کردند!

شکنجه با این وسیله وحشتناک، فقط به جرم طبیعت زنانه و علاقه به صحبت کردن... 

*علیرضا گرائی*