ایران، آزمایش موشک ضد زره، شلیک شده از پهباد ابابیل.😎 (این موشک ها رو، معمولا بدون سر جنگی آزمایش میکنن، برای همین انفحاری نداشت) @bohloool